Imprint

Legal Notice

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Tyskland

Telefon: +49-(0)2822-97514-0
E-post: info@onlevel.com

Registerrett: Kleve Handelsregister
Registreringsnummer: HRB: 14026

Administrerende direktører: Iwan Oude Luttikhuis, Marcus Lenge

Identifikasjonsnummer for merverdiavgift: DE305741703

Ansvarlig person i henhold til § 18 para. 2 MStV:
Iwan Oude Luttikhuis, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Tyskland.

EU-kommisjonens plattform for elektronisk tvisteløsning: https://ec.europa.eu/odr

Vi er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.

ONLEVEL GmbH representeres av sine administrerende direktører.

Opphavsrett
Alle tekster, bilder, grafikk, lydfiler og annet innhold på dette nettstedet, samt utformingen av disse, er beskyttet av opphavsrett og andre beskyttelseslover. Innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål.

Ansvarsfraskrivelse
Innholdet på dette nettstedet er opprettet og vedlikeholdt med størst mulig omhu. ONLEVEL GmbH garanterer imidlertid ikke at innholdet er korrekt, fullstendig og oppdatert, og fraskriver seg derfor ethvert ansvar for tap eller skader som direkte eller indirekte skyldes bruk av dette nettstedet. ONLEVEL GmbH påtar seg heller ikke noe som helst ansvar for tilbudene til andre aktører som besøkende på dette nettstedet henvises til via lenkene som er lagt inn her. Disse operatørene er ansvarlige for sitt eget innhold. Den blotte bruken av nettstedet til ONLEVEL GmbH utgjør ikke noe kontraktsforhold mellom brukeren og ONLEVEL GmbH.

Beskyttelse av personopplysninger

ONLEVEL GmbH tar beskyttelsen av dine private data svært alvorlig og behandler dine data svært nøye og konfidensielt. Opplysningene vil bare bli brukt i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Når du besøker dette nettstedet, kan opplysninger om besøket (dato, klokkeslett, besøkt side) lagres. Disse opplysningene hører ikke til personopplysningene, men er anonymiserte. De evalueres utelukkende for statistiske formål og videreformidles ikke til tredjeparter for kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Personopplysninger samles bare inn hvis du selv oppgir dem til oss, for eksempel når du bestiller produktkataloger. I slike tilfeller vil vi alltid informere deg om formålet med bruken og om nødvendig be om ditt samtykke til å lagre opplysningene. Personopplysningene dine blir kryptert før overføring og behandling for å beskytte dem mot innsyn fra uvedkommende. ONLEVEL GmbH gjør uttrykkelig oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull og ikke kan beskyttes fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.