Generelle vilkår og betingelser – Nettbutikk

1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "Vilkår") der ONLEVEL GmbH (heretter "Selger") gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter "Kunde") inngår med selgeren med hensyn til varene som presenteres av selgeren i hans nettbutikk. Inkludering av kundens egne vilkår og betingelser motsies herved, med mindre annet er avtalt.

1.2 En forbruker i betydningen av disse vilkårene er en fysisk person som ikke primært opptrer som en del av et kommersielt selskap. Entreprenør i betydningen av disse vilkårene er en fysisk eller juridisk person eller et interessentskap som primært fungerer som en del av et kommersielt selskap.

2) Kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener til å gi et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. Etter at kunden har plassert de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen, gjør kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven. I tillegg kan kunden også sende tilbudet til selgeren via telefon, faks, e-post, post eller elektronisk kontaktskjema.

2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,

ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), og der kundens mottak av ordrebekreftelsen er avgjørende, eller
ved å levere de bestilte varene til kunden, der kundens mottak av varene er avgjørende, eller
ved å be kunden om å betale etter å ha lagt inn bestillingen.

Dersom flere av de ovennevnte alternativene er tilgjengelige, skal kontrakten inngås på det tidspunktet da et av de ovennevnte alternativene inntreffer først. Fristen for aksept av tilbudet begynner å løpe dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter på slutten av den femte dagen etter utsendelse av tilbudet. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen den nevnte fristen, skal dette anses å være en avvisning av tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin intensjonserklæring.

2.4 Selger er i alle fall forpliktet til å sende kunden en elektronisk bekreftelse på at han har mottatt kundens tilbud.

2.5 Når kunden sender inn et tilbud via selgerens elektroniske bestillingsskjema, vil kontraktens tekst bli lagret av selgeren etter inngåelsen av kontrakten og vil bli sendt til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at han har sendt bestillingen. Eventuell ytterligere levering av kontraktsteksten fra selger finner ikke sted. Hvis kunden har opprettet en brukerkonto i selgerens nettbutikk før han sender bestillingen, vil bestillingsdataene bli arkivert på selgerens nettside og kan nås gratis av kunden via hans passordbeskyttede brukerkonto ved å oppgi de tilsvarende innloggingsdataene.

2.6 Før den bindende innsendingen av bestillingen via selgerens elektroniske bestillingsskjema, kan kunden oppdage mulige inndatafeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre påvisning av inndatafeil kan være forstørrelsesfunksjonen til nettleseren, som brukes til å forstørre utseendet på skjermen. Som en del av den elektroniske bestillingsprosessen kan kunden korrigere sine oppføringer via de vanlige tastatur- og musefunksjonene før han klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.7 Norsk og tysk er tilgjengelig som språk for inngåelse av kontrakten.

2.8 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at e-postadressen som er oppgitt av ham for ordrebehandling er riktig, slik at e-postene som sendes av selgeren kan mottas på denne adressen. Spesielt må kunden sørge for at alle e-postmeldinger som sendes av selgeren eller tredjepart som selgeren har utpekt for bestillingsbehandlingen, kan leveres dersom det brukes SPAM-filtre.

3) Angrerett

Forbrukerne har generell angrerett. Ytterligere informasjon om angreretten finner du i selgers avbestillingsvilkår.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer den lovbestemte merverdiavgiften. Om nødvendig vil ytterligere leverings- og fraktkostnader angis separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Betalingsalternativet/-ene vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk.

5) Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Levering av varer foregår ved å sende til leveringsadressen spesifisert av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen som er angitt i selgerens ordrebehandling utslagsgivende.

5.2 Hvis levering av varene mislykkes av grunner som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære rimelige kostnader som selgeren pådrar seg som følge av dette. Dette gjelder ikke med hensyn til kostnadene ved utsendelsen hvis kunden utøver sin angrerett på gyldig vis. Ved gyldig utøvelse av kundens angrerett, skal bestemmelsene i selgerens avbestillingsregler gjelde for returkostnadene.

5.3 Henting direkte hos selger er ikke mulig av logistiske årsaker.

6) Ansvar for mangler (garanti)

Hvis den kjøpte varen er defekt, gjelder bestemmelsene i lovpålagt ansvar for mangler .

7) Gjeldende lov

7.1 Hvis kunden fungerer som forbruker i henhold til punkt 1.2, skal loven i staten der kunden har sitt vanlige bosted gjelde for alle juridiske relasjoner mellom partene, under utelukkelse av FNs konvensjon om internasjonale løsørekjøp, og det eksklusive vernetinget for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten er kundens bosted.

7.2 Hvis kunden opptrer som forretningsperson i henhold til punkt 1.2, skal loven i staten der selgeren har sitt registrerte kontor gjelde for alle juridiske relasjoner mellom partene, unntatt FNs konvensjon om internasjonal løsørekjøp, og det eksklusive vernetinget for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten er selgerens registrerte kontoradresse.

8) Alternativ tvisteløsning

8.1 Europakommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenomrettslig løsning av tvister som oppstår som følge av kjøp eller tjenestekontrakter på nettet der en forbruker er involvert.

8.2 Selger er forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess i en voldgiftsnemnd for forbrukere . Hvis denne prosessen ikke lykkes, kan kunden kontakte Forbrukerrådet (tlf: +47 23 400 500). Et søksmål ved den ansvarlige norske tingretten krever forutgående behandling av saken i forliksrådet.