Avtryck

Rättsligt meddelande

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Tyskland
tel: +49-(0)2822-97514-0
 
internet: www.onlevel.de
e-post: info@onlevel.de
 
Handelsregister Kleve
HRB: 14026
Skatteregistreringsnr: 116/5714/1137
Momsregistreringsnr.: DE 305 741 703

Verkställande direktörer:
Iwan Oude Luttikhuis
Marcus Lenge
 
ONLEVEL GmbH representeras av verkställande direktörerna.

Upphovsrätt
Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler och annat innehåll på denna webbplats, samt dess layout och design är skyddade av upphovsrätt och andra skyddande lagar. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål.

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på denna webbplats skapas och underhålls med största möjliga omsorg. OnLevel GmbH påtar sig dock inget ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten hos det tillhandahållna innehållet och utesluter därför ansvar för förlust eller skada som kan uppstå direkt eller indirekt av användningen av denna webbplats. På samma sätt påtar sig OnLevel GmbH inget ansvar för webberbjudanden från andra operatörer som besökare på denna webbplats har tillgång till via länkarna som finns här. Dessa operatörer är själva ansvariga för detta tredjepartsinnehåll. Enbart användning av OnLevel GmbH-webbplatsen skapar inget avtalsförhållande mellan användaren och OnLevel GmbH.

Dataskydd
OnLevel GmbH tar skyddet av dina privata uppgifter på stort allvar och behandlar dina uppgifter mycket noggrant och konfidentiellt. Uppgifterna används endast inom ramen för tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Genom att besöka denna webbplats kan information om åtkomst (datum, tid, visad sida) sparas. Dessa uppgifter är inte personuppgifterna, utan anonymiseras. De utvärderas endast för statistiska ändamål. De kommer inte att vidarebefordras till tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Personuppgifter samlas endast in om du frivilligt tillhandahåller dem, t.ex. när du begär produktkataloger. I detta fall kommer du att informeras om det avsedda behandlingssyftet och om nödvändigt ombes lämna ditt samtycke till lagringen. Dina data krypteras innan överföring och behandling för att skydda dem från åtkomst av obehöriga personer. OnLevel GmbH påpekar uttryckligen att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) har säkerhetsbrister och kan inte fullständigt skyddas mot tillgång från tredje part.