Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Omfattning
Följande Allmänna villkor ("AV") gäller för alla beställningar som görs av konsumenter och företag via vår Online Shop.

En konsument är varje fysisk person som avslutar en juridisk transaktion för ett syfte som inte kan tillskrivas en kommersiell eller oberoende affärsverksamhet. Ett företag är en fysisk eller juridisk person eller juridiskt kapabelt partnerskap som, för juridiska transaktioner, agerar i genomförandet av sin kommersiella eller oberoende affärsverksamhet.

Vad gäller företag gäller dessa AV även för framtida affärsrelationer, utan skyldighet att hänvisa till dem igen för detta ändamål. Om företaget använder motstridiga eller kompletterande AV, avvisas deras giltighet härmed uttryckligen; de blir bara en del av avtalet om vi uttryckligen ger vårt godkännande.

2. Avtalsslutande parter, ingående av avtal
Köpeavtalet ingås med

OnLevel GmbH
Budberger Straße 5 
46446 Emmerich am Rhein 
Tyskland

T: +49(0) 2822 975 14-37
E: info@onlevel.com

HRB Nr.: 14026

VAT nr.: DE305741703

Genom att placera produkter i vår onlinebutik, lämnar vi ett bindande anbud att ingå ett avtal för dessa artiklar. Du kan lägga alla produkter du vill beställa i din varukorg utan att det inledningsvis är bindande. Dina artiklar kan när som helst korrigeras genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i orderprocessen, innan du skickar in din bindande beställning. Avtalet ingås genom att klicka på orderknappen för att acceptera anbudet för varorna i varukorgen. Omedelbart efter att du skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, avtalslagring
De språk som finns tillgängliga för att ingå avtalet är tyska och engelska.
Vi lagrar avtalstexten och skickar orderinformationen tillsammans med våra AV via e-post. Du kan se avtalstexten under vår kundinloggning.

4. Leveransvillkor
De angivna försäljningspriserna inkluderar inte fraktkostnader. För mer information om fraktkostnader, se anbuden i samband med din beställning.

5. Betalning
I allmänhet är följande betalningsmetoder tillgängliga i vår Online Shop.
Om du har valt PayPal som betalningsmetod måste du redan vara registrerad eller registrera dig för att kunna betala fakturan och logga in. PayPal genomför betalningstransaktionen automatiskt efter bekräftelse av betalningsorder. Du får mer information i samband med beställning.

Om du har valt kreditkort som betalningsmetod måste du ha ett av de godkända kreditkorten för att betala fakturan. Betalningstransaktionen kommer att genomföras omedelbart efter bekräftelse av betalningsorder och efter din legitimering som kreditkortets rättmätiga innehavare av kreditkortsföretaget på begäran av PayPal och därefter debiteras ditt kort. Du får mer information i samband med beställning.

Om du har valt direkt banköverföring som betalningsmetod, välj bank för att genomföra transaktionen. Ange för detta ändamål IBAN, BIC, bankkod eller namnet på din bank. Gå sedan till din internetbank och logga in. Den nödvändiga informationen kommer att krypteras och skickas till din bank. Efter att ha genomfört internetbanköverföringen kommer vi att få en transaktionsbekräftelse i realtid och därefter skickar vi varorna.

Om du har valt förskottsbetalning som betalningsmetod tillhandahåller vi vår fakturainformation för betalning. Varorna kommer att levereras efter betalning.

För att genomföra betalning via iDEAL måste du ha ett konto hos en av de deltagande bankerna i Nederländerna. Om du väljer den här betalningsmetoden kommer du vidarebefordras till respektive banks internetbank. En banköverföring via iDeal kan inte återkallas.

6. Återtagandeförbehåll
Varorna förblir vår egendom tills full betalning har gjorts. För företagare gäller följande: Vi reserverar äganderätten till varorna tills alla fordringar från en pågående affärsrelation har betalats i sin helhet. Du kan återförsälja de reserverade varorna under den vanliga verksamheten. Du tilldelar alla fordringar som härrör från denna återförsäljning till oss i förväg motsvarande fakturans belopp - oberoende av en sammanslutning av eller blandning av varor under återtagandeförbehåll med nya varor - och vi accepterar detta uppdrag. Du förblir behörig att inhämta fordringarna, men vi kan också samla in fordringar själva om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter.

7. Transportskador
Följande gäller för konsumenter: Om varor levereras med uppenbara transportskador ska du rapportera sådana fel till leverantören så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina juridiska anspråk och deras verkställighet, särskilt dina garantirättigheter. Men de hjälper oss att kunna hävda våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.

Följande gäller för företagare: Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig så snart vi har levererat varan till speditören, transportören eller personen/institutionen som ansvarar för att utföra transporten. Skyldigheten att inspektera och meddela brister, som regleras i 377 § i den tyska handelslagen, gäller för köpmän. Om inte anmälan som regleras där lämnas, anses varorna vara godkända, såvida det inte finns något fel som inte var igenkännbart under inspektionen. Detta gäller inte om vi bedrägligt har dolt ett fel.

8. Garantier
Det lagstadgade ansvaret för brister gäller. Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor kan hittas tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

9. Tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för att lösa sina tvister.
För att lösa tvister som härrör från ett avtalsförhållande med en konsument eller huruvida ett sådant avtalsförhållande existerar, är vi skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden vid en konsumentskillnadsnämnd. Den ansvariga myndigheten är den federala allmänna skiljenämnden vid Zentrum für Schlichtung (Skiljedomscentrum) e.V., Straßburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de . Vi kommer att delta i ett tvistlösningsförfarande inför denna institution.

10. Slutliga bestämmelser
För företagare gäller tysk lag over FN:s konvention om internationell försäljning av varor.
För en affärsman i den mening som avses i handelslagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller särskilda tillgångar enligt offentlig rätt, ska vår verksamhetsplats vara den exklusiva jurisdiktion för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållandena mellan dig och oss.

ONLEVEL, mars 2020