Återkallningspolicy

Återkallningspolicy

Ångerrätt
Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Ångerperioden (återkallnings-) är fjorton dagar från den dag då du, eller av dig utsedd tredje som inte är transportören, har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt behöver du kontakta oss (OnLevel GmbH, Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein (Tyskland), telefon: +49 2822 97514-0, e-post: info@onlevel.com) med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda det bifogade formuläret för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt.

Du kan också elektroniskt fylla i standardformuläret för återkallelse, eller ett annat tydligt uttalande, på vår webbplats https://www.onlevel.de/Widrufsbelehrung-Widrufsformular. Om du använder detta alternativ skickar vi omedelbart en bekräftelse på mottagandet av en sådan återkallelse (t.ex. via e-post).
För att uppfylla ångerperioden (återkallnings-) räcker det att du meddelar oss om utövandet av ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du avbryter detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av de extra kostnader som uppstod ifall du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi blev informerade om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som först inträffar.
Du måste returnera varorna till oss omedelbart, och senast inom fjorton dagar efter du informerat oss om återkallelse av avtalet. Tidsfristen uppfylls om du returnerar varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut. Returkostnaderna täcks i sin helhet av dig. Du måste endast betala för eventuell värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på en hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Standardformulär för återkallelse
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och returnera till oss.)

- OnLevel GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich am Rhein (Tyskland), e-post: info@onlevel.com
- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / vi ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)
- Beställd på (*) / mottagen den (*)
- Konsumentens namn
- Konsumentens adress
- Underskrift av konsument (er) (endast för anmälan på papper)
- Datum


(*) Radera där det inte är tillämpligt.