Forlaget

Juridisk meddelelse

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany
Phone: +49-(0)2822-97514-0
 
Web: www.onlevel.de
E-mail: info@onlevel.de
 
Kleve Commercial Register
HRB: 14026
Tax no.: 116/5714/1137
VAT ID No.: DE 305 741 703

Administrerende direktører:
Iwan Oude Luttikhuis
Marcus Lenge
 
ONLEVEL GmbH er repræsenteret af sine administrerende direktører.

Ophavsret
Alle tekster, billeder, grafik, lydfiler og andet indhold på dette websted og deres layout og design er beskyttet af ophavsret og andre beskyttelseslove. Indholdet på dette websted må ikke kopieres, distribueres, ændres eller stilles til rådighed for tredjepart til kommercielle formål.

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på dette websted er blevet udarbejdet og etableret med største omhu. OnLevel GmbH påtager sig dog ikke noget ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold og udelukker derfor ethvert ansvar for tab eller skade direkte eller indirekte som følge af brugen af dette websted. På samme måde påtager OnLevel GmbH sig intet ansvar for webtilbud fra andre operatører, som besøgende på dette websted har adgang til via de link, der er integreret her. Disse operatører er fuldt ud ansvarlige for deres eget indhold. Alene brug af OnLevel GmbHs websted giver ikke anledning til noget kontraktforhold mellem brugeren og OnLevel GmbH.

Privatliv
OnLevel GmbH tager beskyttelsen af dine private data meget alvorligt og håndterer dine data meget omhyggeligt og fortroligt. Dataene bruges kun inden for rammerne af de respektive gældende databeskyttelsesregler. Når du besøger dette websted, kan data om denne adgang (dato, tid, viste sider) gemmes. Disse data betragtes ikke som personlige data, men anonymiseres i stedet. Det analyseres udelukkende med statistiske måder og deles ikke med tredjepart til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Personlige data indsamles kun, hvis du frivilligt tilbyder disse data til os, f.eks. ved bestilling af produktkataloger. I dette tilfælde vil vi altid informere dig om, hvad det bruges, og om nødvendigt vil vi anmode om dit samtykke til at gemme disse oplysninger. Dine personlige data krypteres, inden de overføres og behandles, for at beskytte dem mod adgang fra uautoriserede personer. OnLevel GmbH påpeger udtrykkeligt, at transmission af data via internettet (f.eks. Ved kommunikation via e-mail) kan indebære sikkerhedshuller og ikke kan beskyttes fuldt ud mod adgang fra tredjepart.