Colofon

Juridische verwijzingen

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland
Phone: +49-(0)2822-97514-0
 
Internet: www.onlevel.de
E-mail: info@onlevel.de
 
Handelsregister Kleve
HRB: 14026
Belasting-nr.: 116/5714/1137
Omzetbelastingnummer.: DE 305 741 703

Directeuren:
Iwan Oude Luttikhuis
Marcus Lenge
 
ONLEVEL GmbH wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders.

Auteursrecht
Voor alle teksten, afbeeldingen, grafieken, audiobestanden en andere inhoud van deze website alsmede de rangschikking en de vormgeving ervan geldt de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. ONLEVEL GmbH staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor verliezen of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website. Evenmin aanvaardt ONLEVEL GmbH aansprakelijkheid voor de webaanbiedingen van andere exploitanten waarnaar de bezoekers van deze website via de hier ingevoegde links worden verwezen. Deze exploitanten zijn voor hun inhoud zelf verantwoordelijk. Door het uitsluitende gebruik van de website van ONLEVEL GmbH komt geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en ONLEVEL GmbH.

Privacy
ONLEVEL GmbH neemt de bescherming van je privégegevens heel serieus en gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de toepasselijke bepalingen inzake het privacyrecht. Door het bezoek aan deze website kunnen gegevens over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden. Het doorgeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt niet plaats. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als je deze uit eigen beweging aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het bestellen van productcatalogi. In dat geval zullen wij je altijd informeren over het doel van het gebruik en, indien nodig, je toestemming vragen om deze gegevens op te slaan. Je persoonsgegevens worden vóór de overdracht en verwerking gecodeerd, om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. ONLEVEL GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen en niet volledig tegen toegang door derden kan worden beschermd.