Privacy Policy

1. Overblik over databeskyttelse

Generelle bemærkninger
Følgende noter giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om databeskyttelse kan findes i vores fortrolighedspolitik under denne tekst.

Dataindsamling på voresn Webseiten
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandlingen på dissen Webseiten udføres af operatoren Webseiten. Dens kontaktoplysninger er:

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße
546446 Emmerich am Rhein (Tyskland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data ved at give os dem. Data, som du angiver i enkontakt- ellerordreformular.
Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når vi besøger hjemmesiden. Der er hovedsagelig tale om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller sidevisningstidspunkt). Indsamlingen af disse data sker automatisk, så snart du indtaster vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl, til atudføre en bestillings- og leveringsproces, ogandre data kan bruges til at analysere dinbrugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?
Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på ovenstående adresse samt for yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og -værktøjer fra tredjepart
Når du besøger vores hjemmeside, kan din browsing adfærd evalueres statistisk. Dette gøres primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfing adfærd sker normalt anonymt; surfadfærden ikke kan spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljerede oplysninger findes også i in de   følgende   e-erklæringeren. n
Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig ommulighederne for indsigelse her.

2. Detaljerede oplysninger og obligatoriske oplysninger

Privatliv
Operatørerne afwebseiten tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.
Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.
Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. når der kommunikeres via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.
Dataindsamling og brug til kontraktbehandling og ved åbning af en kundekonto
Vi indsamler især  personoplysninger, hvis du frivilligt giver os dem som en del af din ordre, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) eller ved åbning af en kundekonto. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde absolut har brug for data til behandling af kontrakten eller til behandling af din kontakt eller åbning af kundekontoen, og du kan ikke fuldføre ordren og/eller åbningen af kontoen uden deres indikation eller kan ikke sende kontakten. De indsamlede data kan ses fra de respektive inputformularer.
Vi bruger de data, som de giver, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1, tændt. b GDPR til kontraktbehandling og behandling af dine forespørgsler. Efter den fuldstændige gennemførelse af kontrakten eller sletning af din kundekonto, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skattemæssige og kommercielle opbevaringsperioder, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge yderligere data, som er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto, og det kan ske enten ved at sende en meddelelse til nedenstående kontaktmulighed eller via en funktion, der er angivet til dette formål på kundekontoen.

Offentliggørelse
For at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1,der lyser. b GDPR, videregiver vi dine data til det rederi, der er bestilt med leveringen, i det omfang det er nødvendigt for levering af bestilte varer. Afhængigt af hvilkenudbyder af betalingstjenester du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de indsamlede betalingsdata til dette formål til det kreditinstitut, der er bestilt medbetalingen, og om nødvendigt til den udbyder af betalingstjenester, der er bestilt af os eller til den valgte betalingstjeneste. I nogle tilfælde indsamler de valgte betalingstjenesteudbydere også selv disse data, for så vidt som du opretter en konto der. I dette tilfælde skal du logge ind på udbyderen af betalingstjenester med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. I den forbindelse gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive udbyder af betalingstjenester.
Det samme gælder for overførsel af data til vores producenter eller grossister i tilfælde, hvor de overtager forsendelsen for os (ruteforretning).

Bemærkning om det ansvarlige organ
Den dataansvarlige på denne hjemmeside er:

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße
546446 Emmerich am Rhein (Tyskland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).
Sådan kommer du ud til vores databeskyttelsesansvarlige: Thomas@onlevel.com

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingshandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af den databehandling, der er foretaget, indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsesreglerne har den pågældende ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i spørgsmål om databeskyttelseslovgivning er statens databeskyttelsesansvarlige i den forbundsstat, hvor vores virksomhed er baseret. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk, behandlet på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelseaf en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre browserens adresselinje fra "http://" til "https://" og ved at låse ikonet i browserlinjen.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til berigtigelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Modstand mod reklame e-mails
Brugen af kontaktdata, der offentliggøres inden for rammerne af aftrykkets forpligtelse til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale, gøres hermed indsigelse. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til at anlægge sag i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, f.eks.

Ret til indsigelse
I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, der opvejer vores interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring, kan du udøve denne ret når som helst som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen finder sted til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse, hvis der er grunde, der opstår som følge af din særlige situation. Efter at have udøvet din ret til indsigelse, behandler vi ikke dine personlige data til disse formål, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Dette gælder ikke, hvis behandlingen er til direkte markedsføring. Derefter behandler vi ikke længere dine personlige data til dette formål.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies
Webstederne bruger nogle gange såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.
De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De vil blive slettet automatisk efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies fra sag til sag, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og muliggøre automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.
Cookies, som er nødvendige for udførelsen af den elektroniske kommunikationsproces eller for levering af visse funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurvfunktion), beregnes på grundlag af art. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i opbevaring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt som andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din browsingadfærd) gemmes, behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Det drejer sig om:

•    Browsertype og browserversion
•    anvendt operativsystem
•    Url-adresse til henvisning
•    Værtsnavnet på den adgangsmaskine, der er adgang til
•    Tidspunkt for serveranmodning
•    IP-adresse

Disse data flettes ikke med andre datakilder.
Grundlaget for databehandling er art. b GDPR, som gør det muligt at behandle data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen.

Kontakt
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra anmodningsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive opbevaret hos os med henblik på behandling af anmodningen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.
Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, udføres derfor udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 sek. 1 tændt. en GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der er foretaget indtil tilbagekaldelsesdatoen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.
De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring er ikke længere relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Ufravigelige lovbestemmelser, navnlig opbevaringsperioder, berøres ikke.

4. Sociale medier

Databehandling via sociale netværk
Vi opretholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De sociale netværk, vi bruger i detaljer, kan findes nedenfor. Sociale netværk som Facebook, Google+ etc. kan normalt analysere din brugeradfærd grundigt, når du besøger deres hjemmeside eller et websted med integreret indhold på sociale medier (f.eks. knapper eller reklamebannere). Ved at besøge vores tilstedeværelse på de sociale medier udløses en lang række databeskyttelsesrelevante behandlingsprocesser. Specifikt: Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores tilstedeværelse på de sociale medier, kan operatøren af den sociale medieportal tildele dette besøg til din brugerkonto. Dine personoplysninger kan dog også blive indsamlet, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde sker denne dataindsamling for eksempel via cookies, som gemmes på din terminalenhed eller ved at indsamle din IP-adresse. Ved hjælp af de data, der indsamles på denne måde, kan operatørerne af de sociale medier portaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. På denne måde kan du se interessebaseret annoncering i og uden for din tilstedeværelse på de sociale medier. Hvis du har en konto hos det pågældende sociale netværk, kan den interessebaserede annonce blive vist på alle enheder, hvor du er logget ind eller logget ind. Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlingsprocesser på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlinger derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. Nærmere oplysninger om dette kan findes i vilkårene for brug og databeskyttelse bestemmelser i de respektive sociale medier portaler.

Retsgrundlag
Vores tilstedeværelse på de sociale medier har til formål at sikre den bredest mulige tilstedeværelse på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1. f GDPR. De analyseprocesser, der initieres af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige retsgrundlag, som skal angives af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, der lyser en GDPR).

Ansvarlig og påstand om rettigheder
Hvis du besøger en af vores sociale medier (f.eks. Du kan bruge dine rettigheder (information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) i princippet både i første omgang. os såvel som ggü. operatøren af den respektive sociale medieportal (f.eks. Facebook). Bemærk, at på trods af vores fælles ansvar med de sociale medieportaloperatører har vi ikke fuld indflydelse på databehandlingsprocesserne på de sociale medieportaler. Vores muligheder afhænger i høj grad af den respektive udbyders virksomhedspolitik.

Lagringsperiode
De data, der indsamles direkte af os via tilstedeværelsen på de sociale medier, vil blive slettet fra vores systemer, så snart formålet med deres opbevaring er udeladt, du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagringen er udeladt. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Ufravigelige lovbestemmelser - ligegyldigt opbevaringsperioder forbliver upåvirket. Vi har ingen indflydelse på lagringstiden for dine data, som gemmes af operatørerne af de sociale netværk til deres egne formål. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte operatørerne af de sociale netværk direkte (f.eks. i deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Sociale netværk i detaljer

Facebook
Vi har en profil på Facebook. Udbyderen er Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA. Facebook har eu-usa Privacy Shield certificering. Vi har indgået en aftale med Facebook om delt ansvar for behandling af data (Controller Addendum). Denne aftale bestemmer, hvilke databehandlingshandlinger vi eller Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores Facebook-fanside. Du kan se denne aftale på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Du kan tilpasse dine annonceringsindstillinger uafhængigt på din brugerkonto. For at gøre dette
skal du klikke på følgende link og logge ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Oplysninger kan findes i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/

Kvidre
Vi bruger den korte besked tjeneste Twitter. Udbyderen er Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco 94103, USA. Twitter har EU-USA Privacy Shield certificering.
Du kan justere dine Twitter-indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger uafhængigt i din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind: https://twitter.com/personalization
Nærmere oplysninger kan findes i Twitters fortrolighedspolitik:https://twitter.com/de/privacy

Google+
Vi har en profil på Google+. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  Google har eu-US Privacy Shield-certificering.
Du kan tilpasse dine annonceringsindstillinger uafhængigt på din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated

Oplysninger kan findes i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger:https://policies.google.com/privacy

Xing
Vi har en profil hos XING. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger håndteres, i XING's privatlivspolitik:
https://privacy.xing.co/de/datenschutzerklaerung

Linkedin
Vi har en linkedin profil. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn er certificeret i henhold til EU's og USA's værn om privatlivets fred. LinkedIn bruger annonceringscookies.
Hvis du vil deaktivere LinkedIn-annonceringscookies, skal du bruge følgende link:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer dine personoplysninger, i LinkedIns politik om beskyttelse af personlige oplysninger:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics
Denne hjemmeside bruger funktioner af webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Disse er tekstfiler, der er gemt på din computer og giver mulighed for en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.
Opbevaring af Google Analytics cookies er baseret på art. 6 sek. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i analysen af brugernes adfærd med henblik på at optimere både sin hjemmeside og sin reklame.

IP-anonymisering
Vi har aktiveret IP anonymisering funktionen på denne hjemmeside. Dette vil forkorte din IP-adresse fra Google i EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester i forbindelse med hjemmesideaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive flettet med andre data fra Google.

Browser Plugin
Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; Vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde kan du ikke være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browserplug-in'en, der er tilgængelig på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Modstand mod dataindsamling
Du kan forhindre Google Analytics' indsamling af dine data ved at klikke på følgende link. Der er angivet en fravalgscookie, der forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestil databehandling
Vi har indgået en kontrakt med Google om ordredatabehandling og implementerer fuldt ud de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge krav, når de bruger Google Analytics.

Demografi af Google Analytics
Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette giver dig mulighed for at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for sidebesøgende. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google samt fra tredjepartsbesøgsdata. Disse data kan ikke knyttes til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde google Analytics' indsamling af dine data som vist i punktet "Modstand mod dataindsamling".

Google reCAPTCHA
Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende benævnt "reCAPTCHA") på vores hjemmesider. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om indtastning af data på vores hjemmesider (f.eks. i en kontaktformular) udføres af et menneske eller af et automatiseret program. Med henblik herpå analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på grundlag af forskellige karakteristika. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende på webstedet kommer ind på hjemmesiden. Til analyse evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, varigheden af opholdet på den besøgende på webstedet eller musens bevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, vil blive videresendt til Google.

ReCAPTCHA analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet er ikke opmærksom på, at en analyse finder sted.
Databehandlingen udføres på grundlag af art. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at beskytte sine web-tilbud fra misbrug automatiseret spionage og spam.
Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Plugins og værktøjer

YouTube
Vores hjemmeside bruger plugins fra det Google-drevne YouTube-websted. Sitet drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Når du besøger en af vores websteder udstyret med et YouTube-plugin, oprettes der forbindelse til youtube-serverne. YouTube-serveren vil blive informeret om, hvilke af vores sider du har besøgt.
Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube tilladelse til at knytte din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.
Brugen af YouTube er af interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1. f GDPR.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer brugerdata, i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Vores hjemmeside bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Når du besøger en af vores sider udstyret med et Vimeo plugin, etableres en forbindelse til Vimeos servere. Vimeo-serveren vil blive informeret om, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo får også din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, der indsamles af Vimeo sendes til Vimeo server i USA.
Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, giver du Vimeo tilladelse til at tildele din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer brugerdata, i Vimeos politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web-skrifttyper
Denne side bruger såkaldte webskrifttyper fra Google til at give ensartet udseende af skrifttyper. Når du besøger en side, indlæser browseren de nødvendige webskrifttyper i deres browsercache for at få vist tekst og skrifttyper korrekt.
Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette vil gøre Google opmærksom på, at vores hjemmeside er blevet åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er af interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1. f GDPR.
Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, bruges computeren med en standardskrifttype.
Du kan finde flere oplysninger om Google Webskrifttyper i https://developers.google.com/fonts/faq og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Denne side bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Hvis du vil bruge funktionerne i Google Maps, er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til og gemmes af en Google-server i USA. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
Brugen af Google Maps er af interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud og i en nem søgning af de steder, der er angivet af os på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1. f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Privacy settings

Change here